Szemölcsök felhámlása rajtuk


Debrecen s IV,a magam tanulságára még régibb idő óta gyűjtögetem a szatmármegyei szamosháti nyelvjárás szókincsét. A Társaság szemölcsök felhámlása rajtuk szótár kidolgozásával is megbízott MNy. Szótáramat itt veszi az olvasó.

A genitális szemölcsök eltávolításának módjai

Az alábbiakban megismertetem azokat az alapelveket, melyeket kidolgozásában követtem. Maga a nyelvjárás anyanyelvem. További rivelvjárásnyomozó munkámban a világháború s az utána következő kataklizmás idők nagyban gátollak. De szülőfalumban : Egriben és környékén óta is folytattam a gyűjtést, sőt szótáram elkészült részébe is folyton toldogattam az újonnan följegyzett adatokat.

Egyedüli forrásom az élőbeszéd. Szótáramban csak olyan adatok fordulnak elő, melyeket saját fülemmel hallottam s úgy jegyeztem föl.

A nemi szemölcsök biztonságos kezelése és eltávolítása - Tünetek - April

Számtalan szóhoz, kifejezéshez, közmondáshoz emlékeim fűződnek. Sokról meg tudom mondani, hogy kitől, milyen körülmények közt hallottam vagy tanultam. Szókincsgyüjteményem alapja szülőhelyem : Egri, színmagyar szamosháti falu nyelve, mely egy összefüggő nagyobb nyelvjáráshoz, a szamosháti nyelvjáráshoz tartozik.

Vírusos szemölcs eltávolítása

Szatmár megyében, a Szamos két partján, Szinyérváraljától Mátészalkáig oly sűrűn következnek egymásután a kisebb-nagyobb magyar faluk, hogy néhol a szó szoros értelmében egymást érik. Nagyobb részük ma, fájdalom, idegen megszállás alatt van. Ennek az összefüggő területnek a nyelvjárása szókincs, nyelvszerkezet, hangtan tekintetében az íző Szatmárnémetit és Szatmárhegyet leszámítva, egységesnek mondható.

Tőle északra, a Tisza két partján;- a tiszaháti, a Túrtól északra Ugocsának menve az ugocsai nyelvjárás, az Ecsedi-láptól délre pedig egy íző nyelvjárás vonul MNy. XXV, Csakhogy az ilyen adat után mindig odajegyeztem a lelőhelyét is. Ahová nincs a lelőhely külön följegyezve, azok szülőfaluin és az egész Szamoshát adatai.

A genitális szemölcsök jellemzői

V, A szótár anyagának gyűjtésében az volt a vezető szempontom, hogy a szamosháti népnyelv egész szókincsére kiterjedjen. Eddigi népnyelvi szógyűjtéseink inkább szoros érte- Lemben vett tájszógyüjtemények voltak.

szemölcsök férfiaknál okoznak

A közszó és t á j s z ó éles megkülönböztetésével csupán egy teljes magyar szótár kiegészítői kívántak lenni. Az illető terület nyelvét nem önálló nyelvi egységként vizsgálták.

mennyi idő alatt esik le a szemölcs

E miatt nem is adhattak valódi képet a tanulmányozott nyelvterület teljes szó- és képzetkincséröl. Ez az oka annak, hogy a magyar nép szó- és képzetkincséről mai napig sincs igaz képünk.

A nem szakembereknek pedig sokszor egíjszen ferde fogalmuk van a népi szókincsről. Szótáramban kísérletet teszek arra, hogy egy magyar szemölcsök felhámlása rajtuk népének képzet- és szókincséről rendszeresen fölvett, hiteles gyűjteményt állítsak össze.

A népi szó- és képzetkincsnek ilyen megközelítőleg teljes gyűjteménye, a népnyelvnek önálló egységként való búvárlat a sokféle tanulsággal jár mind néprajzi, mind nyelvtudományi tekintetben.

Egy figyelmes tekintet egy ilyen népnyelvi szótárba, bármily futó összehasonlítás az irodalmi nyelv szótárával rendkívül jellemző vonásokat tár elénk a népi szó- és képzetkincsre nézve minőség és mennyiség tekintetében egyaránt. A népet körülvevő világ, a nép életformája, a népi foglalkozás, a népi célok és problémák szabják meg e szókincs terjedelmét és tartalmát.

Ezeknek megfelelőleg a népi szó- és képzVtkincs konkrét irányban gazdagabilegnagyobbrészt konkrét vonatkozású, a köznyelv szókincse viszont elvont fogalmakban és kifejezésekben gazdagabb. Egyezésük és különbözésük egyaránt jellemző és tanulságos.

Bizonyos esetekben a betegek viszketésre panaszkodnak a genitális szemölcsök eltávolítása után.

A népi szó- és szóláskincsen, a népnyelv színein visszatükröződik a mező nyersesége, a népnek a természet ölén lefolyó egyszerű életformája. Hogy nyelvtörténeti szempontból milyen tanulságos a népnyelvnek ilyen természetű búvárlata és szókincsének ilyen szempontok szerint való összegyűjtése, röviden megmondani nem is lehet.

Csak szóföldrajzi jelentőségére utalok, pl.

nemi szemölcsök a fityma

Ily szempontból érdekes pl. Ámde a szókincs egy-egy része vidékenként más tekintetben is változik.

A Szamosháton pl. Tokány a Szamosháton : 'puliszka', Erdélyben : 'aprított hús borsosán, burgonyával elkészítve'.

A szövődményeket a gyulladás terjedése jelenti a környező szervekre, tracheitis, hörghurut vagy középfülgyulladás kialakulásával. Felnőtteknél fennáll annak a veszélye, hogy a hurutos forma átkerül a hipertrófiára és az atrófiára, megzavarva a garat funkcióit. Az Eustachianus cső egyidejű károsodása a hallási funkció csökkenéséhez vezet. A diagnózis anamnesztikus információk elemzését, pharyngoscopy, laryngoscopy és laboratóriumi vizsgálatokat vérvizsgálatok, kenet végzi. A gombás fertőzés okozta gyulladásos fókusz kialakulását pharyngomycosisnak nevezik.

A Szamosháton a gabona a 'rozs'-ot jelenti, a népnyelvben oly soknevü tengeri vagy kukorica neve nálunk málé, a burgonyáé kolompér. A Szamosháton a tűzvész neve tüz, a Székelyföldön égés.

Szamosháti szótár [A-F] - MEK

A magvaváló szilva a Szamosháton szárazmagú. Eddigi népnyelvi szógyűjtéseink nem adtak feleletet arra a kérdésre, hogy közmagyar szavaink közül melyek élnek a nép ajkán is, melyek nem. Szótáramban igyekeztem a szamosháti népnyelvre vonatkozólag ezt is tisztázni. Érdekes pl.

A nekik megfelelő fogalmat részben körülírással, részben más rokonértelmű szóval fejezik ki. A moldvai csángóknál is följegyeztem őket. A Szamosháton egyik sem él, hanem azt mondják helyettük : ijen nagy, ojan és papilloma férgek, mijén nagy. A nép nem használja nálunk az aszály szót szemölcsök felhámlása rajtuk, azt mondja helyette: szárazság.

Nevel helyett azt mondja: kacag; dob helyett lök, hajit; bocsát helyett ereszt; mindnyájan helyett mind, mindenn; mindnyájunkat helyett mindönket mindötöket ; év helyett esztendő ; kötény helyett kötő ; ketté helyett kétfelé pl.

papilloma uzrokuju paraziták és vasem telu

Népnyelvi szógyűjtéseink alig voltak tekintettel arra, hogy valamely közmagyar szó a népnyelvben megvan ugyan, de más jelentésben, vagy más jelentésben is. Szótáramban különös gondot fordítok a szókinccsel társult képzetkincsre.

Другой раз Кеплер и Галилей, позаимствовав семейные фонари, направились вдвоем исследовать Нью-Йорк.